کنترلر سری +RadonixPC

کنترل رادونیکس مدل PC+ در عین سادگی یکی از جامع ترین کنترلهای موجود در بازار می باشد . که تمامی قابلیت های مورد نیاز در دستگاههای سی ان سی دو محور ،دو و نیم محور و سه محور را در قالب پارامترهای مشخص به طور یکجا در اختیار سازندگان قرار میدهد . این کنترلر برای […]

کنترل رادونیکس مدل PC+ در عین سادگی یکی از جامع ترین کنترلهای موجود در بازار می باشد . که تمامی قابلیت های مورد نیاز در دستگاههای سی ان سی دو محور ،دو و نیم محور و سه محور را در قالب پارامترهای مشخص به طور یکجا در اختیار سازندگان قرار میدهد . این کنترلر برای دستگاههای برش و دستگاههای روتر توسعه یافته است که با انتخاب نوع سی ان سی تمامی پارامترها متناسب با دستگاه مورد نظر ،تغییر می کند و شرایط را برای عملکرد دستگاه مهیا می نماید. به عنوان مثال می توان تغییراتی را که در ساختار G-Code دستگاههای روتر و کاتر متفاوت می باشد ، نام برد .