تاریخچه شرکت

زمانی که صنعت CNC در ایران مراحل اولیه رشد را سپری می کرد کمبود یک کنترلر کارا و ارزان و در عین حال بومی بسیار محسوس بود تا جایی که سازندگان CNC، بخش کنترلر دستگاه های خود را بزرگترین معضل به حساب می آورند.
این کمبود و معضل، شرکت رادونیکس را بر آن داشت تا در جهت رفع آن مجموعه بزرگترین پروژه کنترلر CNC کشور را در سال ۱۳۸۷ راه اندازی نمایند.
شرکت رادونیکس در طی این سالها با ارتباط مستقیم با سازندگان انواع دستگاه های CNC، سه نسل از کنترلرهای خود را وارد بازار نمود که روند رشد و تکامل آنها بر اساس قابلیت ها و توانایی هایشان به راحتی مشهود می باشد.

از نقاط قوت و دلایل تمایز شرکت رادونیکس از دیگر شرکتها می توان به اختصار به موارد زیر اشاره نمود:

 

ارتباط مستقیم با سازندگان دستگاه های CNC و درک کامل نیازهای آنها

خدمات و مشاوره رایگان در جهت ایجاد اعتماد و ارتقای سیستم

شناخت نیازهای جدید بازار و به روز رسانی محصولات